Wibor / wibid
2020-03-27
WIBID 3M 0,97 +0,00%
WIBOR 3M 1,17 +0,00%
WIBOR 1M 1,14 +0,00%
EURIBOR 3M -0,35 +5,42%
EURIBOR 1M -0,44 +3,28%
Wspierane przez Money.pl


Kursy walut
NBP 2020-03-27
USD 4,1127 -2,05%
EUR 4,5246 -1,56%
CHF 4,2675 -1,21%
GBP 5,0218 +0,34%
Wspierane przez Money.pl


Giełda
GPW (2020-03-27 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
zwiń/rozwiń


Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach z dnia 29 października 2019 r.

Zarząd Banku wyznacza godziny graniczne realizacji przelewów.

Bartoszyce, 29.10.2019 r.

 

                                                   Zarząd Banku Spółdzielczego w Bartoszycach

 

 godziny_graniczne_realizacji_przelewow.doc Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach.doc


Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach z dnia 15 października 2019 r.

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach informuje, że z dniem 15 grudnia 2018 roku nastąpią zmiany w ,,Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Bartoszycach dla klientów instytucjonalnych" i w ,,Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Bartoszycach dla klientów indywidualnych".

Bartoszyce, 15.10.2019 r.

                                                 Zarząd Banku Spółdzielczego w Bartoszycach


Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach z dnia 15 października 2019 r.
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach informuje, że z dniem 15 grudnia 2019 roku nastąpią zmiany w ,,Tabeli oprocentowania produków bankowych Banku Spółdzielczego w Bartoszycach".

Bartoszyce, 15.10.2019 r.

                                                 Zarząd Banku Spółdzielczego w Bartoszycach


Zmiana autoryzacji do bankowości elektronicznej
 

Szanowni Klienci korzystający z CUI

 w związku z wdrożeniem Payment Services Directive 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku (PSD2) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego od dnia 14 września 2019 roku będziemy zmuszeni zablokować możliwość autoryzowania transakcji przy pomocy Tokena, co będzie równoznaczne z brakiem możliwości autoryzacji dyspozycji i brakiem dostępu do bankowości elektronicznej przez Klientów, którzy logują się przy pomocy Tokena.Informacja Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach ws. PSD2

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 września 2019 r. wejdą w życie nowe regulaminy:

1. Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Bartoszycach rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych,

2.   Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

3. Regulamin świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Bartoszycach usług Internet banking dla klientów instytucjonalnych,

4.   Regulamin świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Bartoszycach usług Corporate Internet Banking,

5.   Regulamin kart debetowych,

6.   Regulamin kart business debetowych.

Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminów do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Od 14 września 2019 r. w Banku nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkownika, tj. nastąpi całkowite wycofanie tokenów RSA. Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

 

Klientów posiadających tokeny RSA zapraszamy do jednostek Banku w celu zmiany metody autoryzacji na hasła SMA lub aplikację mobilną mToken Asseco MAA. Aby móc korzystać aktywnie z usługi bankowości internetowej od 14 września 2019 r. należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji na hasła SMS lub aplikację mobilną mToken Asseco MAA, składając dyspozycję zmiany w jednostkach Banku.

 

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Bartoszycach


 

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach informuje, że Zebrania Grup Członkowskich będą odbywały się następujących dniach:

w dniu 24.05.2019 r.

- w Centrali Banku w Bartoszycach o godzinie 10:00;

- w Oddziale w Lidzbarku Warmińskim o godzinie 10:00;

- w Sępopolu o godzinie 10:00;

w dniu 27.05.2019 r.

- w Oddziale w Górowie Iławeckim o godzinie 10:00.

 

                                                          Zarząd Banku Spółdzielczego w Bartoszycach


PSD2

Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych i mobilnych. Daje także możliwość kreowania innowacyjnych produktów  finansowych.  Jest  to możliwe dzięki wprowadzeniu nowego typu niezależnych usługodawców na rynku usług płatniczych określanych jako podmiot trzeci (Third Party Provider). Jednostki te, działając w imieniu Klienta będą oferować nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej.

Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla naszych Klientów – zapraszamy do współpracy.


Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach z dnia 20 grudnia 2018 r.

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach informuje, że z dniem 20 grudnia 2018 roku wprowadza ,,Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Bartoszycach".

Bartoszyce, 20.12.2018 r.

                                                 Zarząd Banku Spółdzielczego w Bartoszycach


Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach z dnia 18 października 2018 r.

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach informuje, że z dniem 20 grudnia 2018 roku nastąpią zmiany w ,,Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Bartoszycach dla klientów indywidualnych".

Bartoszyce, 18.10.2018 r.

                                                 Zarząd Banku Spółdzielczego w Bartoszycach


Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie podzielonej płatności - Split Payment

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach informuje, że z dniem 1 lipca 2018 roku zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

 

Bartoszyce, 22.05.2018 r.  

Zarząd Banku Spółdzielczego w Bartoszycach


Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Bartoszycach. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

Bartoszyce, 22.05.2018 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Bartoszycach

 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Bartoszycach uprzejmie informuje, że od dnia 15.12.2017 r. został udostępniony dla wszystkich klientów serwis nowej bankowości elektronicznej – CBP, dostępny pod adresem https://bsbartoszyce.cui.pl, lub poprzez wybranie w Menu opcji "SERWIS NOWEJ BANKOWOŚCI".

Dotychczasowa bankowość będzie udostępniona do dnia  31.03.2018 r. po tej dacie Klienci będą mogli korzystać tylko z nowej bankowości CBP.

Zachęcamy do korzystania z serwisu nowej bankowości elektronicznej.

Poniżej Instrukcja, w zakresie logowania i obsługi interfejsu użytkownika, do „nowej bankowości internetowej” CBP.

 

ib_obsluga_interfejsu_uzytkownika.pdf IB obsługa interfejsu użytkownika.pdf

 

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej: http://kontojakchcesz.asseco.com/

                                                           

                                                                     Zarząd Banku Spółdzielczego w Bartoszycach


OSTRZEŻENIE

Uwaga na złośliwe oprogramowanie GozNym. Wirus instaluje się poprzez załączniki w wiadomościach e-mail na komputerze klienta i blokuje połączenie ze stroną bankowości internetowej Banku. Klient przekierowywany jest na fałszywą stronę, ale wyglądającą identycznie jak prawdziwa strona Banku. Następnie po podaniu loginu i hasła klient proszony jest o podanie kodu jednorazowego. Tym samym dane logowania klient zdradza przestępcom.Prosimy o zachowanie ostrożności. Bank nigdy nie przesyła żadnych informacji na temat logowania w wiadomościach mailowych do użytkowników. Każda taka wiadomość przesłana w mailu wygenerowana została przez przestępców.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem tel. 89 762-92-13, 89 613-23-62.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Bartoszycach


Animacja Edukacyjna - Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z animacją na temat bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, która pomoże Państwu w zrozumieniu zasad bezpiecznego realizowania transakcji internetowych.

Animację można obejrzeć klikając w poniższy link:

 https://www.youtube.com/watch?v=FN73ZTh97j8

 


                                                 

                                                  Zarząd Banku Spółdzielczego w Bartoszycach


Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach z dnia 31 grudnia 2014 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Bartoszycach od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania karty VISA CLASSIC DEBETOWA i VISA BUSINESS DEBETOWA w następującym zakresie:

1)      wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej VISA w dniu rozliczenia transakcji i powiększona o prowizję Banku za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji;

2)      wprowadzenia zabezpieczeń 3D Secure, czyli sposobu potwierdzania transakcji internetowych, polegającego na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

3)      dodania limitu do transakcji internetowych, który na dzień 1 lutego 2015 r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku BPS (+48 86 215 50 00) lub bezpośrednio w jednostce Banku Spółdzielczego w Bartoszycach oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

 

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

1)      wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;

2)      podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku BPS (+48 86 215 50 00), w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;

3)      wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

 

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:

-aktywować zabezpieczenie 3D Secure,

-zmienić kod PIN,

- zastrzec kartę.

O dodaniu kolejnej funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku BPS pod numerem 86 215 50 00.    

 

                                                                       Z wyrazami szacunku

                                                                       Zarząd Banku Spółdzielczego w Bartoszycach 

          

 


W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.